Op 1 januari 2019 werd de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) opgericht door assistentenverenigingen van alle Vlaamse universiteiten (UA, UGent, KU Leuven en VUB). De vereniging heeft als doel om als unieke spreekbuis te fungeren voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Via onze werking proberen wij inspraak te verwerven om de standpunten van de ASO’s te verdedigen waar en wanneer het nodig is. Speerpunten hierin zijn: de opleiding, de correcte toepassing van de wet van 12 december 2010 aangaande de werkuren en een eerlijke verloning en sociaal statuut voor het gepresteerde werk.

Met deze website willen we alle arts-specialisten in opleiding (ASO) op de hoogte houden van onze activiteiten en standpunten, alsook contact houden met de verenigingen die de ASO’s van dezelfde specialiteit verenigen. Aarzel niet om een berichtje achter te laten op de “contact” pagina indien je vragen of opmerkingen hebt, we doen ons best om daar zo snel en zo goed mogelijk gevolg aan te geven.

In 2019 bundelde de Vereniging haar belangrijkste standpunten in een basisdocument. Dit charter met een uitgebreide toelichting rond sociaal statuut van artsen in opleiding, arbeidsvoorwaarden, ombudsdienst en andere zaken kan je vinden onder het tabblad ‘charter’

De VASO wil ook een opvangnet en klankbord zijn voor arts-specialisten in opleiding met vragen en problemen. Op dit moment weten artsen in opleiding vaak niet waar ze terecht kunnen. De VASO wil hierin tegemoet komen en de klachten en vragen capteren. 
Heb je een klacht over arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, psychisch welzijn of grensoverschrijdend gedrag en weet je niet waar je terecht kan? Laat het ons weten via mail of ons (anoniem) contactformulier.

Persbericht: Vlaams toelatingsexamen arts/tandarts op de helling

De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) vraagt met aandrang aan de federale regering om daadkracht te tonen in het dossier rond de contingentering van artsen en tandartsen. Reeds drie maanden wacht men op een Koninklijk Besluit dat de...

Reactie VGSO/VASO op het verhogen van de quota voor toelatingsproeven

De studenten en arts-specialisten in opleiding reageren gezamenlijk op de beslissing van de Vlaamse Regering om af te wijken van de federale quota voor artsen en tandartsen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de quota verhoogd worden waardoor de studenten in een...

Charter

Alle standpunten van de VASO werden uitgewerkt en gebundeld in een enkel document. Klik hier om het charter te raadplegen.

PERSBERICHT – beslissing contingentering ministerraad april 2019

Naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad om zowel voor het academiejaar 2019 als 2020 alle studenten een RIZIV-nummer toe te kennen zonder verdere bindende voorwaarden zijn we als arts-specialisten in opleiding...

STANDPUNT – contingentering

Het vernieuwd standpunt van VASO betreffende contingentering kan verder in dit bericht geraadpleegd worden. In dit standpunt wilt VASO vooral de nadruk leggen op de kwaliteit van opleiding en het risico op een enorm kwaliteitsverlies bij de schrapping van het...
Bevraging VASOWerkomstandigheden assistenten

Inbreuken op de wettelijke bescherming van arbeidstijden en recuperatie zijn schering
en inslag bij Vlaamse arts-specialisten in opleiding. De sociale bescherming ontbreekt en problemen blijven
vaak onder de radar. Daarnaast zijn er erg grote verschillen in loon tussen de ziekenhuizen en zijn de
arbeidsvoorwaarden niet transparant. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Vlaamse vereniging
voor arts-specialisten in opleiding (VASO). “Het is hoog tijd om werk te maken van een wettelijke bescherming
voor specialisten in opleiding en een centrale opleidingsovereenkomst als we een kwalitatieve zorg willen
blijven garanderen. Waarom kan dat in Nederland wel en hier niet?”, klinkt het bij de VASO.