Standpunt VASO-AMSF over de visitatie van de ManaMa

De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (ASO’s) VASO-AMSF neemt akte van de berichtgeving in de media als zouden de universitaire luiken van de specialistenopleiding in Gent, Leuven en Antwerpen niet geaccrediteerd worden door de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie na een visitatie die vorig jaar gebeurde. Daar het definitieve rapport nog niet gekend is, en wij de […]

Geschreven door vaso

Op 03/27/2013
"

Meer lezen

De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (ASO’s) VASO-AMSF neemt akte van de berichtgeving in de media als zouden de universitaire luiken van de specialistenopleiding in Gent, Leuven en Antwerpen niet geaccrediteerd worden door de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie na een visitatie die vorig jaar gebeurde. Daar het definitieve rapport nog niet gekend is, en wij de versie die De Standaard kon inkijken niet in ons bezit hebben, kunnen we uiteraard niet reageren op de volledige inhoud, maar desalniettemin wensen wij ons uit te spreken over de punten die aangehaald worden in de pers vandaag. Het spreekt voor zich dat het volledige rapport ten volle onze aandacht zal genieten.

Pijnpunten aangehaald

VASO-AMSF heeft als zeer belangrijk standpunt dat de registratie van de activiteiten tijdens de opleiding momenteel op een verouderde en inefficïente manier gebeurt. VASO-AMSF pleit voor een eengemaakt, digitaal registratiesysteem waarbij de activiteiten voor de verschillende erkenningscommissies gekoppeld zijn aan de activiteiten die voor de Master Na Master in de Specialistische Geneeskunde moeten worden bijgehouden. Dit moet leiden tot minder tijdverlies en meer overzicht zowel voor de ASO als voor de opleider en de overheid.

Verder kan VASO-AMSF enkel toejuichen dat er processen bestaan waarbij de kwaliteit van de opleiding en van de opleiders wordt geëvalueerd. Tot op heden lag de focus voornamelijk – maar niet uitsluitend – op het kwantitatieve aspect, zonder enige garantie dat dit ook voor een goed opleidingsklimaat zou zorgen.

MaNaMa als concept moet overeind blijven

Voor VASO-AMSF is het van groot belang dat de Arts-Specialist in Opleiding bewust zijn opleiding kan beleven en bijsturen. Voor ons is het “meester-leerling” model niet meer van deze tijd, zeker niet met de huidige technologische en didactische mogelijkheden. Uiteraard heeft VASO-AMSF en haar deelverenigingen de ambitie en de wil om constructief mee te werken aan het oplossen van deze, en andere problemen aangaande de kwaliteit van de opleiding. VASO-AMSF gelooft in het concept van de MaNaMa Specialistische Geneeskunde en hoopt dat het debat vooral op het inhoudelijke vlak kan gevoerd worden.

0 reacties