Bekendmaking van het visitatierapport voor de ManaMa in de Specialistische Geneeskunde

Brussel, 16 mei 2013 – De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding, VASO-AMSF, reageert enthousiast op de definitieve conclusies van het rapport van de visitatiecommissie die in de loop van 2012 de Master Na Master-opleidingen in de Specialistische Geneeskunde over heel Vlaanderen evalueerde. De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (ASO’s) VASO-AMSF neemt akte van […]

Geschreven door vaso

Op 05/16/2013
"

Meer lezen

Brussel, 16 mei 2013 – De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding, VASO-AMSF, reageert enthousiast op de definitieve conclusies van het rapport van de visitatiecommissie die in de loop van 2012 de Master Na Master-opleidingen in de Specialistische Geneeskunde over heel Vlaanderen evalueerde.

De nationale vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (ASO’s) VASO-AMSF neemt akte van het feit dat de universitaire luiken van de specialistenopleiding aan UGent, KUL en UA gebuisd zijn door de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie na een audit die vorig jaar gebeurde. In haar conclusies raakt de visitatiecommissie verschillende punten aan die voor VASO-AMSF van groot belang zijn en die, mits verbetering, zullen leiden tot een meer kwaliteitsvolle opleiding voor alle ASO’s.

Werk aan de winkel

Op het geheel van aandachtspunten heeft VASO-AMSF niets aan te merken. Belangrijke eisen worden door de visitatiecommissie aangehaald. Als speerpunten noteren we het samenvoegen van stageboekje (erkenningscommissies) en portfolio (ManaMa) in een elektronisch platform ter registratie van uitgevoerde activiteiten en evaluaties. Tevens erkent de visitatiecommissie de inspraak van de individuele ASO in de invulling van zijn/haar opleiding, en luidt ze het einde in van het paternalistisch “meester-gezel”-model. Andere punten die terecht aangehaald worden zijn een verdere professionalisering van de opleiders en de aandacht voor kwalitatieve parameters bij de evaluatie van de ASO en diens opleidingsplaats.

Bredere context geschetst

VASO-AMSF is zeer tevreden dat de visitatiecommissie de toestand van de opleiding in de bredere context van de Belgische gezondheidszorg plaatst. Zo wordt als belemmerende factor voor een kwaliteitsvolle opleiding gezien dat ASO’s te vaak worden ingezet als goedkope werkkrachten door ziekenhuizen. De visitatiecommissie spoort de overheid aan om maatregelen te treffen (zeker i.v.m. financiering) om ziekenhuizen toe te laten deze vastgegroeide praktijken een halt toe te roepen. Deze oproep wordt door VASO-AMSF ten volle ondersteund. VASO-AMSF uit de wens dat dit overwegend negatief rapport, dat heel wat oplossingen aanreikt om de lang bestaande maar nu heel duidelijk blootgelegde problemen te verhelpen, alle verschillende actoren ertoe zal aanzetten om de situatie om te buigen, zodat alle Vlaamse universiteiten en hopelijk in de toekomst alle Belgische in een volgende ronde met glans geslaagd zullen zijn voor deze toets.

0 reacties