ARTSEN IN OPLEIDING ONDERHANDELEN BETERE ARBEIDSVOORWAARDEN

VASO-AMSF lanceerde eind 2014 een nationale enquête om de arts-specialisten in opleiding te bevragen naar hun noden betreffende het sociale statuut en de scheiding van de rol van opleider en werkgever. De resultaten van deze bevraging werden op diverse momenten gepresenteerd

Geschreven door vaso

Op 11/23/2015
"

Meer lezen

Brussel 28/12/23 – Na een jaar onderhandelen werd een herziening bereikt van de werkomstandigheden
en verloning voor arts-specialisten in opleiding (ASO’s). “Dit is opnieuw een stap vooruit naar een
structurele bescherming van de opleiding en erkenning van het werk voor alle Belgische artsen”
verduidelijkt dr. Maarten Falter, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding
(VASO).
 
 

0 reacties