ARTSEN IN OPLEIDING ONDERHANDELEN BETERE ARBEIDSVOORWAARDEN

1 januari 2017 verscheen in het tijdschrif voor geneeskunde een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij ASO’s en specialisten. Het abstract is hieronder te lezen. Het volledig artikel is terug te vinden via de website van tijdschrift voor geneeskunde: http://www.tvg.be/  

Geschreven door vaso

Op 01/13/2017
"

Meer lezen

Brussel 28/12/23 – Na een jaar onderhandelen werd een herziening bereikt van de werkomstandigheden
en verloning voor arts-specialisten in opleiding (ASO’s). “Dit is opnieuw een stap vooruit naar een
structurele bescherming van de opleiding en erkenning van het werk voor alle Belgische artsen”
verduidelijkt dr. Maarten Falter, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding
(VASO).
 
 

0 reacties