ARTSEN IN OPLEIDING ONDERHANDELEN BETERE ARBEIDSVOORWAARDEN

Op 31 oktober 2017 werden de volgende wijzigingen van het MB van 23 april 2014 (Transversale Criteria) werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Ministerieel Besluit bepaalt de erkenningscriteria voor artsen-specialisten. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&sql=(text+contains+(%27%27))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2014042302&caller=image_a1&fromtab=wet&value=%22%22=&la=N&pdf_page=372&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/10/31_1.pdf   We zien 3 belangrijke gevolgen binnen de wijzigingen: Deeltijds de opleiding tot specialist volgen kan, met een proportionele verlenging, en met een […]

Geschreven door vaso

Op 11/01/2017
"

Meer lezen

Brussel 28/12/23 – Na een jaar onderhandelen werd een herziening bereikt van de werkomstandigheden
en verloning voor arts-specialisten in opleiding (ASO’s). “Dit is opnieuw een stap vooruit naar een
structurele bescherming van de opleiding en erkenning van het werk voor alle Belgische artsen”
verduidelijkt dr. Maarten Falter, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding
(VASO).
 
 

0 reacties