In de krant van vrijdag bespraken we het ‘Groenboek’ (conceptuele nota) van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de ‘praktische’ beroepsopleiding van artsen-specialisten. Een aantal voorstellen ‘ in de marge’ uit dat Groenboek blijken ondertussen als in wet te zijn omgezet.

Flexibiliteit

De deeltijdse stages voor aso’s is daar één van. Voortaan moeten aso’s geen medische redenen kunnen aanvoeren om een deeltijdse stage te mogen doen. De erkenningscommissie van het specialisme moet de deeltijdse stage toestaan, en de aso moet het akkoord hebben van zijn coördinerend stagemeester en van de stagemeester van de dienst waar hij de praktijkopleiding krijgt.

De duur van de beroepsopleiding wordt bij een deeltijdse stage wel in verhouding verlengd.

Met voorafgaande toestemming van zijn stagemeesters mag de aso ook de opleiding onderbreken. Dat stond al in de wet maar de minister moest daar de richtlijnen voor uitwerken. Dat laatste vervalt nu, op die richtlijnen moet men niet wachten.

Een erkende stagedienst kan de aso uitlenen aan een andere dienst die geen officiële erkenning heeft, om daar ‘specifieke vaardigheden’ aan te leren. Dat was sinds vorig jaar mogelijk voor zes maanden, maar wordt nu mogelijk voor een periode tot twaalf maanden.

Ook die versoepeling werd in het Groenboek in het vooruitzicht gesteld. Men heeft er geen hogere wiskunde voor nodig om te begrijpen dat dit de druk om genoeg erkende stagediensten te vinden voor het jaar van de ‘dubbele cohorte’ wat kan verlichten.

Daarnaast bepaalt dit MB dat de aso minstens één jaar stage moet doen in een universitair ziekenhuis of als universitair erkende dienst, en minstens één jaar in een algemeen ziekenhuis. Dat moet dus niet langer minstens een derde van de stage zijn. Titels van niveau drie blijven van deze bepaling uitgezonderd.