Reactie op recente nieuwsberichten met betrekking tot hervorming vervolgopleiding arts-specialist

Als Vlaamse tak van de Vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) wensen de Vlaamsegeneeskundestudenten en assistenten kort te reageren op het artikel “Universitaire ziekenhuizen op ramkoers met De Block”, gepubliceerd in De Standaard op 12-11-2018. We willen nadrukkelijk onze steun uit te spreken voor de hervormingsplannen van federaal minister De Block om de beroepsopleiding van […]

Geschreven door vaso

Op 11/15/2018
"

Meer lezen

Als Vlaamse tak van de Vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) wensen de Vlaamsegeneeskundestudenten en
assistenten kort te reageren op het artikel “Universitaire ziekenhuizen op ramkoers met De Block”, gepubliceerd in De Standaard op 12-11-2018. We willen nadrukkelijk onze steun uit te spreken voor de hervormingsplannen van federaal minister De Block om de beroepsopleiding van arts-specialisten structureel en kwalitatief te hervormen, inclusief de financiering transparant te maken en verder aan te vullen.

Wij zijn van mening dat een kwalitatieve opleiding enkel en alleen gegarandeerd kan worden door een uitstekende samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire centra. Een duidelijke financiering voor zowel het pedagogische luik van de opleiding
als ook het organisatorische maakt hier deel van uit. In onze ogen voldoet de geplande hervorming hier aan met een forfaitair bedrag voor elke stagemeester per arts-specialist in opleiding (ASO) naast een forfaitair bedrag per coördinerende stagemeester (die globaal gezien verbonden is aan een universitair ziekenhuis gezien zijn/haar vastgelegde taakomschrijving).


Daarnaast kunnen we enkel vaststellen dat het budget voor opleiding drastisch stijgt door een injectie van bijkomende middelen vanuit de begroting. Net deze extra injectie zorgt er voor dat zowel universitaire stagediensten als niet-universitaire stagediensten – bij een ongewijzigd aantal beschikbare stageplaatsen voor elke bestaande stagedienst – hun beschikbare middelen zien toenemen. Wij stellen ons dan ook vragen bij de stelling dat er mogelijk ingeboet zou worden op kwaliteit van opleiding door deze hervorming in de financiering van stageplaatsen voor arts-specialisten in opleiding.

Desondanks kunnen we de vraag voor extra bijkomende middelen wel begrijpen: zowel ten opzichte van de huisartsenopleiding, alsook in vergelijking met andere EU-landen blijft de opleiding van arts-specialisten ondergefinancierd. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat de geplande hervorming in onze ogen een vooruitgang betekent ten opzichte van de huidige situatie.

Wij roepen zowel universitaire centra als niet-universitaire centra op om constructief rond de tafel te zitten en voornamelijk het luik kwaliteitszorg – wat naast de wijziging van de financieringsmodaliteiten ook deel uitmaakt van de hervormingen voorgesteld door het kabinet De Block – samen met de arts-specialisten in opleiding en geneeskunde studenten verder uit te werken en te implementeren. Laat ons samen werken aan een betere, kwaliteitsvolle opleiding zowel in universitaire als niet-universitaire ziekenhuizen.

 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

0 reacties