ASO opvorderen?

Kan een arts-specialist in opleiding die zich wenst aan te sluiten bij de acties opgevorderd worden om verplicht te werken?

Wat is vorderen?
Bij een staking dient het ziekenhuis continuïteit van zorg te voorzien. Strikt genomen kan er gezien het Sui generisstatuut gediscussieerd worden over de regels van minimale dienstverlening omdat ASO’s geen ‘echte’ werknemers zijn. Er is bvb. geen CAO of paritair comité voor ASO’s waarbij afspraken zijn vastgelegd in het geval van staking.
Probeer in overleg met je ziekenhuis af te spreken of er overgegaan wordt tot zondagsdienst of een andere vorm van minimale zorg. De diensten kunnen nagaan hoeveel ASO’s er nodig zijn om deze te garanderen en kunnen deze ASO’s aanduiden om gevorderd te worden. De gevorderde ASO’s zullen hiervan op voorhand worden verwittigd.

Wat als iedereen wordt gevorderd?
Schakel de medische raad van je ziekenhuis in. De stakingsaanzegging geldt voor alle ASO’s, vraag aan de medische raad om het signaal te geven aan de diensten dat ASO’s maximaal kunnen deelnemen aan de stakingsactie. Doe dit per e-mail of laat VASO het signaal geven aan de medische raad van je ziekenhuis dat het moeilijk loopt.
Als er het duidelijke signaal vanuit de medische raad er is dat alle ASO’s kunnen staken, wordt het moeilijk voor een staflid om individuele ASO’s te viseren omwille van stakingsbereidheid. Collectief actievoeren is onze sterkte. Als (quasi) 100% van de ASO’s worden gevorderd, kan je hiertegen collectief protest aantekenen bij de medische raad van je ziekenhuis.
Zijn er problemen? Schakel VASO in via info@vaso.be om mee te helpen in je ziekenhuis.