Charter

Alle standpunten van de VASO werden uitgewerkt en gebundeld in een enkel document. Klik hier om het charter te raadplegen.

Beslissing contingentering ministerraad april 2019

Naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad om zowel voor het academiejaar 2019 als 2020 alle studenten een RIZIV-nummer toe te kennen zonder verdere bindende voorwaarden zijn we als arts-specialisten in opleiding verbolgen over deze beslissing. Samen met de...