Bestuursverkiezingen VASO 2022

Het boeiend academiejaar 2021-2022 is bijna achter de rug. Naast het ondersteunen van de implementatie van het nieuwe arbeidscontract heeft VASO zich o.a. ook ingezet voor het mentaal welzijn, werd meegewerkt aan de quota voor verschillende van de subspecialisaties, wordt ook voor de ASO een bijkomende tussentijdse indexering van het loon toegepast en zijn wij nu ook een stemgerechtigd lid van de paritaire commissie. Daarnaast zet VASO zich dagelijks ook in om individuele ASO’s bij te staan bij hun vragen en problemen en werden de samenwerkingen met andere organisaties versterkt.

Wil ook jij je steentje bijdragen en je collega-ASO’s mee ondersteunen en verdedigen? Stel je dan nu kandidaat voor het bestuur voor 2022-2023 door een mail te sturen naar bestuur@vaso.be voor 30/06/2022 om 23u59. Op de algemene vergadering van woensdag 6/07/2022 gaan zowel live te Brussel als online de verkiezingen door en wordt het nieuw dagelijks bestuur verkozen!

Wens je meer te weten te komen over wat de verkiezingen precies inhouden en wat de verschillende functies binnen het dagelijks bestuur zijn, bekijk dan zeker eens onderstaande documenten. Voor meer info mag je steeds de huidige bestuursleden contacteren of een mail sturen naar bestuur@vaso.be .

Bestuursverkiezing-VASO-2022

Functiebeschrijvingen-Dagelijks-Bestuur-VASO