Bestuursverkiezingen VASO 2023

Het boeiend academiejaar 2022-2023 is bijna achter de rug. Naast het evalueren van de implementatie van het nieuwe arbeidscontract en de heronderhandeling van een aantal punten in dit contract heeft VASO zich o.a. ook ingezet voor het mentaal welzijn, werd meegewerkt aan de quota voor verschillende van de subspecialisaties, wordt ook voor de ASO een indexering van het loon toegepast met ook een extra premie en zijn wij nu ook een stemgerechtigd lid van de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen (NPCAZ) en de Hoge Raad Artsen. Daarnaast zet VASO zich dagelijks ook in om individuele ASO’s bij te staan bij hun vragen en problemen en werden de samenwerkingen met andere organisaties versterkt zoals met de Franstalige collega’s (DemeFF), huisartsen in opleiding (HOP) en European Junior Doctors (EJD).

Wil ook jij je steentje bijdragen en je collega-ASO’s mee ondersteunen en verdedigen? Stel je dan nu kandidaat voor het bestuur voor 2023-2024 door een mail te sturen naar bestuur@vaso.be voor 19/06/2023 om 23u59. Op de online algemene vergadering van donderdag 29/06/2023 gaan de verkiezingen door en wordt het nieuw dagelijks bestuur verkozen!

Noteer deze datum NU alvast in je agenda: Add to Calendar

Wens je meer te weten te komen over wat de verkiezingen precies inhouden en wat de verschillende functies binnen het dagelijks bestuur zijn, bekijk dan zeker eens onderstaande documenten. Voor meer info mag je steeds de huidige bestuursleden contacteren of een mail sturen naar bestuur@vaso.be. (let op, er zijn telkens 2 pagina’s)

Functiebeschrijvingen-Dagelijks-Bestuur-VASO-2023.docx

Bestuursverkiezing-VASO-2023docx