NATIONALE STAKINGSAANZEGGING

Op 03/05/2021 werd samen met onze collega’s van CIMACS een officiële stakingsaanzegging aangekondigd voor een nationale staking van de arts-specialisten in opleiding (ASO) op donderdag 20 mei 2021. Indien er tegen de deadline van 19 mei 2021 geen akkoord rond een wettelijk kader en sociale bescherming van Belgische ASO’s gevonden wordt, zijn wij gedwongen tot het neerleggen van het werk voor 24h in de Belgische ziekenhuizen op donderdag 20 mei.


Jaar onderhandelen zonder vooruitgang
Na meer dan een jaar onderhandelen in de ‘nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen’ (NPCAZ) , waar zowel de artsen als de ziekenhuizen tot een compromis moeten komen over een uniform contract en sociale bescherming voor de ASO’s, lopen de onderhandelingen volledig vast. De ziekenhuiskoepels legden recent een onaanvaardbaar voorstel neer, dat ons reeds kwetsbare arbeidsomstandigheden en bescherming nog erger dreigt te maken. Het wekt bij de VASO de indruk dat sommige stakeholders de noodzaak, om op een aanvaardbare termijn tot een billijke oplossing te komen, niet inzien.

Open, constructieve dialoog
Tegelijkertijd wensen we uitdrukkelijk te benadrukken dat de VASO in de komende 20 dagen een open, constructieve dialoog behoudt en oprecht hoopt dat voor de vastgelegde deadline van 19 mei een billijke oplossing gevonden wordt.

Continuïteit van zorg
Uiteraard nemen we ook onze verantwoordelijkheid als arts om een goede zorg voor onze patiënten te garanderen. Wij reiken dan ook actief de hand naar de stagemeesters, de medische raden en de ziekenhuisdirecties om in gemeenschappelijk overleg een plan op te stellen voor donderdag 20 mei 2021 zodat de continuïteit van zorg kan gegarandeerd worden en de impact op onze patiënten zo klein mogelijk wordt gehouden. 

De beslissing om tot deze actie over te gaan bij falen van het overleg is niet lichtzinnig genomen. Wij hopen dat de arts-specialisten en stagemeesters deze roep naar een sociale bescherming en arbeidsomstandigheden van de 21e eeuw openlijk steunen en helpen in onze strijd voor een rechtvaardige bescherming.

Een uitgebreide FAQ is hieronder terug te vinden.

FAQ-STAKINGSAANZEGGING