De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) werkt volledig op vrijwillige basis. Er is geen bezoldiging van bestuursleden of sympathisanten en er is geen externe financiering. De lokale assistentenvertegenwoordigingen (LVGA, BASO, A-platform en GVA) storten jaarlijks een kleine bijdrage om de werking van VASO te verzekeren (website, mail-accounts,…).

De laatste jaren is VASO sterk geprofessionaliseerd. Zo wensen we soms juridisch of arbeidstechnisch advies in te winnen en willen we de communicatie naar assistenten en externen te verbeteren. Alleen zo kunnen we de vereniging versterken en laten groeien.

Vind je ook dat VASO sterk werk levert en ben je bereid hiervoor een kleine bijdrage te storten zodat de vereniging verder kan groeien en professionaliseren?
Dat kan!

STORT UW VRIJE BIJDRAGE OP VOLGEND REKENINGNUMMER:

VASO VZW

BE23 7310 4639 7091