Verkiezingen VASO

Het boeiend academiejaar 2022-2023 is bijna achter de rug. Naast het evalueren van de implementatie van het nieuwe arbeidscontract en de heronderhandeling van een aantal punten in dit contract heeft VASO zich o.a. ook ingezet voor het mentaal welzijn, werd meegewerkt aan de quota voor verschillende van de subspecialisaties, wordt ook voor de ASO een indexering van het loon toegepast met ook een extra premie en zijn wij nu ook een stemgerechtigd lid van de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen (NPCAZ) en de Hoge Raad Artsen. Daarnaast zet VASO zich dagelijks ook in om individuele ASO’s bij te staan bij hun vragen en problemen en werden de samenwerkingen met andere organisaties versterkt zoals met de Franstalige collega’s (DemeFF), huisartsen in opleiding (HOP) en European Junior Doctors (EJD).


Op donderdag 29 juni 2023 organiseert VASO terug verkiezingen voor het volgend academiejaar!
Daarom zijn we op zoek naar geïnteresseerde ASO die een handje uit de mouwen willen steken volgend jaar!
Ook als je weinig ervaring hebt, is elke hand hulp welkom. Er zal zeker gestreefd worden naar een mix tussen ervaring en nieuwe gezichten! Ook het oude bestuur blijft een permanent klankbord en zal een soepele overgang verzekeren.

Noteer deze datum NU alvast in je agenda: Add to Calendar


Hieronder vind je de functiebeschrijvingen van VASO! (let op, er zijn 2 pagina’s)
Aarzel niet om contact op te nemen via info@vaso.be om je kandidaat te stellen, of voor meer informatie!

Functiebeschrijvingen-Dagelijks-Bestuur-VASO-2023.docx

Meer info over de verkiezingen zelf vind je hieronder: (let op, er zijn 2 pagina’s)

Bestuursverkiezing-VASO-2023docx